Mnoho starších dětí i dospělých je přesvědčených, že „neumí malovat“. Stydí se výtvarně prezentovat a postupně tento svůj „strach“ přenášejí na děti.

V tomto kroužku se ale bát nemusíte. Společně se přesvědčíme o tom, že podstatný není výsledek, ale radost z tvoření. Vyzkoušíme si různé techniky a probudíme v dětech (a uvidíte, že i v rodičích ;-)) touhu tvořit mnohem déle než nám umožní vyhrazený čas.

Vzhledem k věku dětí nebude kroužek jen o tvoření, ale bude obohacen o mnoho aktivit PŘED, PO A MEZI tvořením:
– seznamování, písničky, společné muzicírování
– procvičování jemně motoriky prostřednictvím básniček, her a písniček
– poznávání barev a výtvarných pomůcek pomocí her 
– pohybová cvičení na odreagování 

KDY: úterý 9:15–10:15
13. 9. 2021 – 21. 1. 2022 (počet lekcí 17), lekce se nekoná 28.9. a 28.12.

KAPACITA: 10 dětí (s rodiči)
S SEBOU: oblečení, které se může ušpinit od barev


CENA: 1300 Kč


**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 130 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).


LEKTORKA: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení:

Odesláním formuláře:
– Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
– Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.