Rodinné centrum Jasmínka je zapsaný spolek, jehož posláním je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině. Je to místo, kde se mohou dospělí i děti realizovat, vzdělávat, bavit se a přitom trávit čas společně.

V Jasmínce má každý možnost najít přátele, sdílet svoje radosti i starosti, příležitost ukázat, co umí, co v něm je.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří členové spolku, aktuálně 15 členů. Ta se schází nejméně 1x ročně a může rozhodovat o věcech, které se týkají spolku.

Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor. Ten má 5 členů volených členskou schůzí. Výbor řídí spolek mezi členskými schůzemi. Při své činnosti je vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem. Více informací viz stanovy.

Naše cíle:

  • vyvíjet činnost na podporu rodiny a rozvoj místní komunity pro prevenci negativních jevů souvisejících se životem na sídlišti ve velkém městě,
  • začleňovat rodiče, kteří celodenně pečují o malé děti, do společenského života, poskytovat jim společenství, solidaritu, výměnu zkušeností a poradenství o výchově dětí a mládeže,
  • nabízet malým dětem možnost zvyknout si na kolektiv, připravovat je na nástup do mateřské školy, obohacovat je o nové kamarády, vztahy a zkušenosti v prostředí vzájemné důvěry,
  • a další (viz stanovy).