O Jasmínce

Rodinné centrum Jasmínka je zapsaný spolek, jehož posláním je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině. Je to místo, kde se mohou dospělí i děti realizovat, vzdělávat, bavit se a přitom trávit čas společně. Speciální podporu nabízíme v krizové situaci rodičům, rodičům samoživitelům, seniorům. V Jasmínce má každý možnost najít přátele, sdílet svoje radosti i starosti, příležitost ukázat, co umí, co v něm je.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří členové spolku, aktuálně 15 členů. Ta se schází nejméně 1x ročně a může rozhodovat o věcech, které se týkají spolku.

Výkonným orgánem spolku je výkonný výbor. Ten má 5 členů volených členskou schůzí. Výbor řídí spolek mezi členskými schůzemi. Při své činnosti je vázán rozhodnutími členské schůze a schváleným rozpočtem. Více informací (viz stanovy).

Naše cíle:

 • vyvíjet činnost na podporu rodiny a rozvoj místní komunity pro prevenci negativních jevů souvisejících se životem na sídlišti ve velkém městě,
 • začleňovat rodiče, kteří celodenně pečují o malé děti, do společenského života, poskytovat jim společenství, solidaritu, výměnu zkušeností a poradenství o výchově dětí a mládeže,
 • nabízet malým dětem možnost zvyknout si na kolektiv, připravovat je na nástup do mateřské školy, obohacovat je o nové kamarády, vztahy a zkušenosti v prostředí vzájemné důvěry,
 • a další (viz stanovy).

Nabízíme:

 • volnočasové kroužky pro děti – pro malé děti s rodiči i větší děti bez rodičů,
 • odpolední (večerní) kroužky/kurzy pro rodiče,
 • rozmanité komunitní akce,
 • 1x měsíčně – Oslavy koloběhu roku,
 • přednášky, workshopy, kurzy – zejména pro dospělé (u vybraných je možnost hlídání malých dětí),
 • divadla pro děti,
 • příměstské tábory.

NÁŠ TÝM

V Jasmínce je aktuálně 15 členů, řadu lektorů a dobrovolníků.

Mgr. et Mgr. Alena Klečková

 • předsedkyně spolku, statutární zástupce
 • komunikuje s úřady a lektory
 • připravuje program
 • vede vybrané kurzy (cvičení pro ženy a pro těhotné), ženské kruhy a pestrou škálu přednášek

Mgr. Zuzana Kruťová

 • místopředsedkyně spolku, statutární zástupce
 • zpracovává dotační žádosti, věnuje se fundraisingu
 • řeší emaily, zpracování přihlášek a plateb a komunikuje s účastníky kurzů 
 • spravuje Facebook, pracuje na webu, připravuje texty pro web a Facebook
 • lektoruje vybrané příměstské tábory

Mgr. Veronika Martonová

 • pečuje o prostory v Jasmínce
 • spravuje Facebook, pracuje na webu, připravuje texty pro Facebook
 • lektoruje německý jazyk

A dalších 11 členů…

S radostí vás přivítáme mezi dobrovolníky, nebo i mezi novými členy spolku. Pro členy spolku a pro aktivní členy spolku máme výhodné členské nabídky a bonusy (a nabídku stále rozšiřujeme). Více najdete na záložce Členství ve spolku.

Odkazy: