Prvotní nutné vklady na zprovoznění prostor nám pomohla finančně zajistit Nadace Via, která nám zdarma díky grantu poskytla i zajímavá školení v oboru Komunitní plánování, Fundraising nebo PR.

Děkujeme všem podporovatelům a dárcům

Státní správa

Městská část Brno – Líšeň
ROK 2020
Nájemné pro Rodinné centrum Jasmínka, z.s. – 15 000 Kč
Rodinné centrum Jasmínka organizuje v Líšni volnočasové a komunitní aktivity – 35 000 Kč
Líšeňský rodinný festival – 19 500 Kč

Magistrátu města Brna
ROK 2020
Volnočasové aktivity pro děti v Líšni a okolí – 21 000 Kč (OŠMT MMB)
Příměstské tábory jaro, léto 2020 – 13 000 Kč (OŠMT MMB)

Jihomoravskému kraji
ROK 2020
Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními nezskovýni organizacemi – 34 000 Kč

Neziskový sektor

Nadace Via
První půlrok Rodinného centra Jasmínka, z.s. v Brně – Líšni – 50 000 Kč

Věcné dary a služby

Nekupto, s.r.o. – odměny pro děti
Zmrzlinová kavárna – podpora pro organizátory festivalu a účastníky kroužků
Kafemlýnek Brno – podpora pro organizátory festivalu
Líšeňský pivovar – podpora pro organizátory festivalu