Za projektem Jasmínka stojí parta mladých žen, matek, které se rozhodly realizovat a vytvořit komunitní rodinné centrum v Líšni. Od samého začátku jsme svou prací, pílí, za pomoci manželů a kamarádů vytvořily z nepříliš hezky vypadajícího prostoru příjemné a útulné rodinné centrum.

Velké poděkování patří nadaci VIA, která nám poskytla finanční grant, což nám velmi pomohlo s odstartováním projektu Jasmínka. Velkou měrou nám pomohla spousta hodných lidí, kteří nám darovali mnoho věcí a vybavení do našeho centra.

Taková byla proměna…

Před otevřením centra

Současná podoba centra