Kroužky a kurzy

V období podzim/zima 2020 nabízíme tyto kroužky pro děti i dospělé. Veříme, že každý si v naší pestré nabídce vybere. Těšit se můžete na kreativní i pohybové kroužky a nebudou chybět ani cizí jazyky.

Workshopy a semináře

Připravujeme pro vás odborné přednášky, besedy, praktické semináře a kurzy tematicky zaměřené na výchovu, vývojovou psychologii, partnerství, osobnostní růst a péči o zdraví v rodině. Do našeho centra zveme autory knih i uznávané lektory a terapeuty.

Komunitní setkávání

Jsme tady pro vás a poskytujeme vám prostor pro komunitní setkávání. Provozujeme podpůrné skupinky pro rodiče, herničku pro děti a také deskoherní klub.

Epidemiologická situace a provoz v RC Jasmínka

Milí příznivci Rodinného centra Jasmínka, 
jelikož od pondělí 12.10. jsou vládou zpřísněna pravidla pro akce pro veřejnost, rádi bychom vám upřesnili, v jakém režimu budeme nadále fungovat, abychom dodrželi vyhlášená pravidla. 

Vládní opatření i prohlášení KHS jsou bohužel nejednoznačná a naše rodinné centrum – stejně jako řada jiných, se kterými soustavně komunikujeme – si v nich velmi těžko hledáme cestu a přímou odpověď na to,  jak se k dané situaci postavit.Možná někteří z vás zaznamenali, že KHS JMK uvádí zákaz fungování ve střediscích volného času (proto se pozastavuje například činnost SVČ Lužánky), nicméně rodinná centra mají často status zapsaných spolků a nespadají ani pod sociální služby, ani pod školská zařízení, ani pod střediska volného času. Jakkoliv se jejich činnost někdy výše uvedeným zařízením podobá. 

Intenzivně jsme náš postup několik dní teď komunikovali s Ministerstvem zdravotnictví, abychom nepochybyli. Na základě všech informací tedy od příštího týdne, od 12.10. pokračujeme v následujícím režimu:

kroužky vzhledem k počtu účastníků většinou nižšímu nebo rovnému 10 pokračují dále (blíže viz informační mail účastníkům)
komunitní aktivity – otevřená herna a deskohraní pokračují dále s tím, že pokud kapacita účastníků dosáhne 10 osob, budou další moci přijít, až se kapacita uvolní
…přičemž malé děti s maminkami – jsou bráni jako členové 1 domácnosti, čili nenavyšují počet osob
– POZASTAVUJEME přednášky, workshopy a další vzhledem ke kapacitě osob a charakteru vzdělávací akce

Jsme spolek, jehož posláním je podpora mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině. Vytváříme prostor, kde se mohou dospělí i děti realizovat, vzdělávat, bavit se a přitom trávit čas společně. Speciální podporu nabízíme v krizové situaci rodičům, rodičům samoživitelům, seniorům. V Jasmínce má každý možnost najít přátele, sdílet svoje radosti i starosti, příležitost ukázat, co umí, co v něm je.