Velké poděkování patří nadaci VIA, která nám poskytla finanční grant, což nám velmi pomohlo s odstartováním projektu Jasmínka. Velkou měrou nám pomohla spousta hodných lidí, kteří nám darovali mnoho věcí a vybavení do našeho centra.

Taková byla proměna…

Před otevřením centra

Současná podoba centra