Desatero Rodinného centra Jasmínka

Milí rodiče a ostatní návštěvníci, vítáme Vás v Rodinném centru Jasmínka (dále RC).
Ke spokojenému pobytu v našem centru je potřeba znát a dodržovat několik pravidel.

Prosíme:

  1. U vchodu do centra se přezouvejte. Můžete využít i naše přezůvky, případně návleky na boty. Při použití návleků dávejte pozor na přišlápnutí. Bundy uložte v šatně. V prostorách šaten nenechávejte cenné předměty.
  2. Rodič (popř. jiná osoba) přihlášením na akci potvrzuje, že účastník kurzu (rodič, dítě, jiná osoba) je zdravý a souhlasí s případným uveřejněním fotografií sebe a svých dětí pořízených v prostorách centra pro potřeby RC.
  3. Rodič za své dítě po celou dobu pobytu v RC osobně odpovídá a dbá na bezpečnost svého dítěte i ostatních (hlavně v okolí dveří, u kuchyňského koutku, na toaletách).
  4. Je zakázáno manipulovat s elektrickými zařízeními s výjimkou varné konvice, kávovaru a mikrovlnné trouby.
  5. Pokud se rodič účastní aktivity, která se odehrává v sále, není možné zanechat dítě v dětském koutku, aniž by na dítě někdo z dospělých dohlížel. Je to možné pouze v případě semináře/workshopu pro dospělé, přítomnosti hlídačky a zaplacení 50 Kč za hlídání.
  6. Děti užívají hračky a další vybavení herny výhradně k danému účelu a ohleduplně. Zapůjčené hry vracejí s rodičem na původní místo. Děti mohou kreslit jen u stolků.
  7. Pokud najdete rozbité hračky nebo malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předejte je organizátorům dané akce.
  8. Úraz, poranění a jakoukoliv škodu hlaste odpovědnému zaměstnanci RC.
  9. Děti konzumují jídlo a nápoje pouze u stolku k tomu určenému. Není dovoleno, aby děti běhaly s jídlem a pitím po herně a znečistily koberec, nábytek apod. V případě znečištění koberce z nedbalosti rodiče bude požadována finanční náhrada za strojové čištění.
  10. Vždy své dítě doprovázejte na WC z důvodu bezpečnosti. Po použití nočníku jej důkladně opláchněte. V žádném případě nevhazujte do WC vlhčené ubrousky, tampóny a vložky. V celém prostoru RC platí přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.

Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a radostný pobyt.

Platné od 1. 1. 2021