Sportovní kroužek je zaměřen na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti. Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, která se vyvíjí především v raném věku dítěte a napomáhá ve správném a přirozeném růstu spojeném nejen s jeho pohybovou, ale i psychickou složkou. Dovednosti a hry zaměřené na tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich schopnosti, sebedůvěru a samostatnost. Soustředit se budeme na správné držení těla, obratnost a rovnováhu.

V rámci rozvoje jemné motoriky, kterou je v tomto věku také velmi důležité rozvíjet, se zaměříme na podporu svalů, správné držení předmětů a koordinaci rukou a očí. Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto věku aktuální.

Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her. Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které u dětí podpoří rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

Kdy: čtvrtek 11:00–12:00
Termín: 1. 3. 2021 – 25. 6. 2021
(počet lekcí 17 + poslední týden červen/červenec = náhradový týden v případě absence lektora během pololetí)
Cena: 1 100 Kč

Věk: 2–3 roky (s rodiči)
Kapacita: 12 dětí
Lektorka: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení:

Odesláním formuláře:
- Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
- Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.