Sportovní kroužek je orientován na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti. 

Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, která se vyvíjí především v raném věku dítěte a napomáhá ve správném a přirozeném růstu spojeném nejen s jeho pohybovou, ale i psychickou složkou.
Dovednosti a hry rozvíjející tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich schopnosti, sebedůvěru a samostatnost.

Soustředit se budeme na správné držení těla, obratnost a rovnováhu.
V rámci rozvoje jemné motoriky, kterou je v tomto věku také velmi důležité rozvíjet, se zaměříme na podporu svalů, správné držení předmětů a koordinaci rukou a očí. Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto věku aktuální.

Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her. Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které u dětí podpoří rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

KDY:               čtvrtek 11:00-12:00
TERMÍN:        2. 2. 2023 – 15. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                        lekce se nekonají 16.3. a 6.4.
VĚK:                2–3 roky 
KAPACITA:    12 dětí (s rodiči)

CENA:             1 800 Kč 

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA:
Mgr. Simona Řičánková
– máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení