Sportovní kroužek je orientován na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti. 

Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, která se vyvíjí především v raném věku dítěte a napomáhá ve správném a přirozeném růstu spojeném nejen s jeho pohybovou, ale i psychickou složkou.
Dovednosti a hry rozvíjející tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich schopnosti, sebedůvěru a samostatnost.

Soustředit se budeme na správné držení těla, obratnost a rovnováhu.
V rámci rozvoje jemné motoriky, kterou je v tomto věku také velmi důležité rozvíjet, se zaměříme na podporu svalů, správné držení předmětů a koordinaci rukou a očí. Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto věku aktuální.

Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her. Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které u dětí podpoří rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

KDY:               středa 8:45–9:45 
TERMÍN:       
12. 2. 2024 – 14. 6. 2024 (počet lekcí 16),
                         lekce se nekoná 1.5. a 8.5. 

VĚK:                2–3 roky 
KAPACITA:    10 dětí (s rodiči) 

CENA:             2 100 Kč  

**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přímo s lektorkou na tel.774 175 534.

**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: 
Lenka Diasová
– máma dvou akčních holčiček,
– má bohaté zkušenosti s vedením táborů, klubíku i jako průvodce v lesním klubu

Přihlášení:

Přihlášením na jakoukoliv akci Rodinného centra Jasmínka zároveň potvrzuji,
že jsem srozuměn/-a s Provozním řádem centra

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte prosím naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.
 

Provoz Rodinného centra Jasmínka podporuje
– městská část Brno-Líšeň,
– Statutární město Brno (odbor školství, odbor zdraví, odbor životního prostředí), 
– Jihomoravský kraj