Sportovní kroužek je zaměřen na přirozený a zdravý rozvoj dítěte již od jeho prvních krůčků. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické i sociální dovednosti.

Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, dovednosti a hry zaměřené na tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich sebedůvěru ve zdokonalování koordinace pohybu a prohloubit samostatnost. Sportovně-hravá pohybová činnost vede k udržení a zdokonalování tělesného vývoje a také podporuje a zlepšuje denní návyky v oblasti spánku a jídla, což je v batolecím věku velice důležité.

Pomocí her budeme také rozvíjet jemnou motoriku a podporovat aktivaci drobných svalů rukou, trénovat jemný pohyb a uchopení předmětů. To dětem pomůže ve zdokonalení úchopů, v lepší manipulaci s předměty a propojení oka a ruky či koordinaci očí. Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto raném věku stěžejní. Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her.

KDY: úterý 10:30–11:30 a čtvrtek 9:15-10:15
13. 9. 2021 – 21. 1. 2022 (počet lekcí 17), lekce se nekoná v úterý 28.9. a 28.12. a ve čtvrtek 28.10. a 30.12.

KAPACITA: 12 dětí
(s rodiči)

CENA: 1300 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 130 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení – úterý 10:30–11:30

Odesláním formuláře:
– Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
– Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.

Přihlášení - čtvrtek 9:15-10:15

Odesláním formuláře:
- Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
- Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.