Sportovní kroužek je orientován na přirozený a zdravý rozvoj dítěte již od jeho prvních krůčků.
V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické i sociální dovednosti.

Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, dovednosti a hry rozvíjející tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich sebedůvěru ve zdokonalování koordinace pohybu a prohloubit samostatnost. Sportovně-hravá pohybová činnost vede k udržení a zdokonalování tělesného vývoje a také podporuje a zlepšuje denní návyky v oblasti spánku a jídla, což je v batolecím věku velice důležité

Pomocí her budeme také rozvíjet jemnou motoriku a podporovat aktivaci drobných svalů rukou, trénovat jemný pohyb a uchopení předmětů. To dětem pomůže ve zdokonalení úchopů, v lepší manipulaci s předměty a propojení oka a ruky či koordinaci očí.
Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto raném věku stěžejní.

Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her.

KDY:              úterý 10:30–11:30 
TERMÍN:       31. 1. 2023 – 6. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                       lekce se nekoná 14.3.
nebo
KDY:              čtvrtek 9:45–10:45
TERMÍN:      2. 2. 2023 – 15. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                       lekce se nekoná 16.3. a 6.4.

VĚK:
              1–2 roky 
KAPACITA:  12 dětí (s rodiči)

CENA:           1 800 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: 
Mgr. Simona Řičánková
– máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech 

Přihlášení

– úterý 10:30–11:30

- čtvrtek 9:45-10:45

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte prosím naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.