Sportovní kroužek je orientován na přirozený a zdravý rozvoj dítěte již od jeho prvních krůčků.
V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické i sociální dovednosti.

Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, dovednosti a hry rozvíjející tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich sebedůvěru ve zdokonalování koordinace pohybu a prohloubit samostatnost. Sportovně-hravá pohybová činnost vede k udržení a zdokonalování tělesného vývoje a také podporuje a zlepšuje denní návyky v oblasti spánku a jídla, což je v batolecím věku velice důležité

Pomocí her budeme také rozvíjet jemnou motoriku a podporovat aktivaci drobných svalů rukou, trénovat jemný pohyb a uchopení předmětů. To dětem pomůže ve zdokonalení úchopů, v lepší manipulaci s předměty a propojení oka a ruky či koordinaci očí.
Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto raném věku stěžejní.

Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her.

KDY:                úterý 8:45–9:30 
TERMÍN:        12. 2. 2024 – 14. 6. 2024 (počet lekcí 18),
                      
VĚK:               1–2 roky 
KAPACITA:   10 dětí (s rodiči) 

CENA:            2 200 Kč

**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přímo s lektorkou na tel.774 175 534.

**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: 
Lenka Diasová
– máma dvou akčních holčiček,
– má bohaté zkušenosti s vedením táborů, klubíku i jako průvodce v lesním klubu 

Přihlášení:

Přihlášením na jakoukoliv akci Rodinného centra Jasmínka zároveň potvrzuji,
že jsem srozuměn/-a s Provozním řádem centra
 
Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte prosím naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.
 

Provoz Rodinného centra Jasmínka podporuje
– městská část Brno-Líšeň,
– Statutární město Brno (odbor školství, odbor zdraví, odbor životního prostředí),
– Jihomoravský kraj