Sportovní kroužek Jasmínek pro děti I (1–2 roky)

Sportovní kroužek je zaměřen na přirozený a zdravý rozvoj dítěte již od jeho prvních krůčků. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické i sociální dovednosti.

Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, dovednosti a hry zaměřené na tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich sebedůvěru ve zdokonalování koordinace pohybu a prohloubit samostatnost. Sportovně-hravá pohybová činnost vede k udržení a zdokonalování tělesného vývoje a také podporuje a zlepšuje denní návyky v oblasti spánku a jídla, což je v batolecím věku velice důležité.

Pomocí her budeme také rozvíjet jemnou motoriku a podporovat aktivaci drobných svalů rukou, trénovat jemný pohyb a uchopení předmětů. To dětem pomůže ve zdokonalení úchopů, v lepší manipulaci s předměty a propojení oka a ruky či koordinaci očí. Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto raném věku stěžejní. Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her.

Kdy: čtvrtek 9:45–10:45
Termín: 21. 9. 2020 – 22. 1. 2021
(počet lekcí 16 + poslední týden v lednu = náhradový týden)
Cena: 1 100 Kč
Věk: 1–2 roky (s rodiči)
Kapacita: 12 dětí
Lektorka: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení:

Odesláním formuláře:
- Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
- Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.