Sportovní kroužek je zaměřen na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti. Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, kterou budeme zdokonalovat pomocí her zaměřených na chůzi, běh, skákání, hopsání a možná i létání :-). Také na další činnosti procvičující celkovou koordinaci pohybů a rovnováhu – dovednosti nejen na dvou nohách, ale i na jedné noze nebo pouze na rukou.

V tomto předškolním období je ve značném rozmachu i jemná motorika. Budeme se tedy věnovat rozlišování pravé a levé ruky, správnému úchopu, drobným pohybům rukou vyžadujícím velkou přesnost a míření. Budeme trénovat i sociální dovednosti jako samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a především spolupráci a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her. Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které u dětí podpoří rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

Kdy: čtvrtek 14:00–15:00
Termín: 1. 3. 2021 – 25. 6. 2021
(počet lekcí 17 + poslední týden červen/červenec = náhradový týden v případě absence lektora během pololetí)
Cena: 1 200 Kč
Věk:
3–6 let (bez rodičů, ale nevadí když tam s dětmi budete)
Kapacita: 12 dětí
Lektorka: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení:

Odesláním formuláře:
- Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
- Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.