Sportovní kroužek je orientován na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti.

Soustředit se budeme na správný vývoj hrubé motoriky, kterou budeme zdokonalovat pomocí her zaměřených na chůzi, běh, skákání, hopsání a možná i létání :-).
Také na další činnosti procvičující celkovou koordinaci pohybů a rovnováhu – dovednosti nejen na dvou nohách, ale i na jedné noze nebo pouze na rukou.

V tomto předškolním období je ve značném rozmachu i jemná motorika. Budeme se tedy věnovat rozlišování pravé a levé ruky, správnému úchopu, drobným pohybům rukou vyžadujícím velkou přesnost a míření.
Budeme trénovat i sociální dovednosti jako samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a především spolupráci a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her.

Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které u dětí podpoří rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

KDY:                čtvrtek 15:00–16:00
TERMÍN:        2. 2. 2023 – 15. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                        lekce se nekonají 16.3. a 6.4.
VĚK:               
3–6 let
KAPACITA:   
12 dětí (bez rodičů)

CENA:             1 800 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA:
Mgr. Simona Řičánková
– máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech 

Přihlášení: