Sportovní kroužek je zaměřen na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti. Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, kterou budeme zdokonalovat pomocí her zaměřených na chůzi, běh, skákání, hopsání a možná i létání :-). Také na další činnosti procvičující celkovou koordinaci pohybů a rovnováhu – dovednosti nejen na dvou nohách, ale i na jedné noze nebo pouze na rukou.

V tomto předškolním období je ve značném rozmachu i jemná motorika. Budeme se tedy věnovat rozlišování pravé a levé ruky, správnému úchopu, drobným pohybům rukou vyžadujícím velkou přesnost a míření. Budeme trénovat i sociální dovednosti jako samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a především spolupráci a trpělivost, kterou podpoříme pravidelnými rituály na přivítanou a při loučení nebo i během her. Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které u dětí podpoří rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

Kdy: čtvrtek 15:30–16:30
13. 9. 2021 – 21. 1. 2022 (počet lekcí 17), lekce se nekoná 28.10. a 30.12.

KAPACITA: 12 dětí (bez rodičů)

CENA: 1300 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 130 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení:

Odesláním formuláře:
– Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem Rodinného Centra Jasmínka.
– Souhlasím s poskytnutím osobních údajů k účelu zajištění kroužku.