Kroužek je zaměřen na rozvoj  všestranných pohybových dovedností, rozvoj síly a rychlosti a v neposlední řadě i ohebnosti a vytrvalosti.

Cvičení je zábavné, hravé, děti provází pohybové příběhy. Důraz je kladen na správné držení těla, protahování a často se zařazuje cvičení na nožní klenbu. 

Lekce bude učit děti i chvilce zklidnění. To vše nenásilnou formou, hravě a s radostí.

Být tady a teď, být láska a soucit, být radost a vděčnost…

KDY:                 středa 15:15–16:00
TERMÍN:          31. 1. 2022 – 3. 6. 2022 (počet lekcí 17),
                          lekce se
nekoná 9.3.
KAPACITA:      10 dětí (bez rodičů)

S SEBOU:         oblečení na cvičení, ponožky

CENA: 1700 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 130 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA:
Renata Netoušková 
– maminka dvou odrostlých dětí
– s dětmi pracuje 13 let, tolik let cvičí i dětskou jógu
– má akreditaci na cvičení dětí předškolního i mladšího školního věku u České asociace dětské jógy (ČADJ), kde absolvovala také mnoho dalších kurzů
– v současné době vyučuje na soukromé škole, kde ráda zařazuje cvičení jógy i do výuky

Přihlášení: