V kroužku budou děti zažívat pestrou paletu aktivit, které zahrnují rozvoj dovedností:

– rozvíjejících hrubou a jemnou motoriku
– poznávání světa všemi smysly
– až po uvolnění nahromaděné energie na opičí dráze. 

Aktivity budou rozděleny do 3 bloků:

1) v první části kroužku budou děti rozvíjet sociální dovednosti a poznávat svět kolem nás.
Dotkneme se vybraných témat jako: třídění odpadu, poznávání barev, pěstování rostlin a podobně.
Jednou měsíčně budeme tvořit z modelovací hmoty nebo hlíny.

2) druhou část kroužku zaměříme převážně na rozvoj jemné motoriky. Děti si s rodiči budou volit z několika her nebo úkolů, kde budou individuálně rozvíjet své schopnosti.
Kromě posílení jemné motoriky tyto aktivity rozvíjí i trpělivost, soustředění nebo toleranci vůči ostatním dětem.

3) nakonec si postavíme opičí dráhu, kde budou děti moct uvolnit nahromaděnou energii a trénovat koordinaci pohybu, vytrvalost, rovnováhu a sílu. 

KDY:               čtvrtek 8:45–9:30

TERMÍN:        v týdnu od 12. 2. 2024 – 14. 6. 2024 (počet lekcí 17), 
                        lekce se nekoná 28.3. 

KAPACITA:   10 dětí (s rodiči)

CENA:            2 100 Kč 


**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přímo s lektorkou přes email angelika.halamova@gmail.com 

**náhradníci** 
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: 
Angelika Halamová
– máma dvou malých dětí
– ve volném čase ráda maluje, tančí, hraje deskové hry nebo chodí na procházky do přírody 

Přihlášení:

Přihlášením na jakoukoliv akci Rodinného centra Jasmínka zároveň potvrzuji,
že jsem srozuměn/-a s Provozním řádem centra.  

 

Provoz Rodinného centra Jasmínka podporuje
– městská část Brno-Líšeň,
– Statutární město Brno (odbor školství, odbor zdraví, odbor životního prostředí),
– Jihomoravský kraj