Nastavování hranic je podstatné pro udržení pocitu bezpečí dětí během jejich vývoje.
Ve věku do 3 let zajišťují hranice jejich rozvoj volby a svobody (pohybu, projevu a smysluplné činnosti).
Je podstatné brát ohled na vývojové možnosti a potřeby dětí, umožnit rozvoj motoriky a koordinace, rozvíjet potenciál k seberegulaci, ale také je nutné brát v úvahu temperament dítěte.
Ve věku nad 3 roky hranice vymezují možnosti dalšího precizování, zdokonalování pohybu, činností a vymezují normu v mezilidských vztazích a komunikaci.
Ve věku mladšího školního věku se hranice rozšiřují s ohledem na rozlet dětí do společenství spolužáků ve škole, ale je dobré je vymezit s ohledem na bezpečí dětí na technologiích a internetu.
 

Na semináři se podíváme na to, jak nastavovat hranice s ohledem na typ osobnosti a vývojovou fázi dítěte.
Co je “normální ” a jak je možné upravit prostředí domova pro hladké fungování, bez neustálého upozorňování na to, co je zakázáno. Ideálně bez trestů, křiku a vyhrožování. 

Zaměříme se na rozdíly v nastavování pravidel ve věku 0-3, 3-6 a 6-12 let.
V pubertě si naznačíme, co pomáhá udržet děti v napojení na rodinu, aby se díky těsným hranicím nemusely s rodiči “rvát”.
 
Budeme se zabývat teoretickými poznatky z neurovědy a vývojové psychologie, zároveň přednášku doplní řada praktických příkladů a hlavně ukázek a modelových situací z praxe.

KDY:                       sobota 21. 5. 2022, 9:00–12:00
     
CENA:                    500 Kč/osoba

VĚK:                       dospělí
KAPACITA:            15-30

LEKTORKA: 
Irena Kubantová
– máma 3 dětí (14, 11 a 9 let), která podporuje rodiče v nalezené své cesty k radosti v rodině.
– díky Montessori pedagogice a respektující komunikaci s ohledem na typologii osobností hledá v rodinách rovnováhu, ve které budou všichni spokojení, šťastní a vyrovnaní.

  • 12 let zkušeností
  • 2500+ vyškolených rodičů na seminářích
  • 1000+ konzultačních hodin v rodinách
  • pomáhá rodičům a učitelům mateřských škol
  • přednáší na konferencích pro širokou veřejnost

www.montessori-praxe.cz 

 

Přihlášení: 

 – seminář byl z organizačních důvodů zrušen

STORNO PODMÍNKY:
– při odhlášení Vám bude účtován poplatek 10% z ceny = manipulační poplatek za vynaložené administrativní úkony
  spojené se stornem
– při odhlášení méně než 5 dnů před konáním akce možnost vrácení kurzovného zaniká 
  V takovém případě máte možnost poslat za sebe náhradu – pošlete nám pak kontaktní údaje na tuto osobu na náš email rcjasminka@gmail.com

Stornování přihlášky je potřeba zaslat písemně na emailovou adresu rcjasminka@gmail.com