Pochopte rozdíly ve výchově chlapců a dívek. Získejte recept na vztek a vzdor.

Napadlo vás někdy, jak velký rozdíl je v tom, jestli vychováváte holčičku anebo vychováváte chlapečka? Napadlo vás někdy, proč jsou kluci často bojovnější než holčičky a napadlo vás, jak hodně můžeme vlastním dětem ublížit, když tyto rozdílnosti nevnímáme? Výchova dětí a jejich příprava na život v dospělosti je tím nejzodpovědnějším, nejnáročnějším, ale zároveň i jedním z nejkrásnějších životních úkolů každého člověka, každé rodiny i celé společnosti. A jelikož se nikdo z nás nenarodil ani dospělým, ale ani rodičem, je potřeba pochopit základní principy výchovy, které v žádném případě nelze v průběhu vývoje dítěte opomíjet. A najednou zjistíte, že stačí pochopit pár základních zákonitostí a odpadnou vám trvalé problémy s odmlouváním, vztekáním, odporem k oblékání atd.

Po skončení kurzu by účastníci měli být mimo jiné: 

  • rozlišovat konkrétní rozdíly mezi vývojem holčiček a chlapečků
  • vnímat přirozené rozdílnosti chování u  holčiček a chlapečků a jejich souvztažnost ke přístupu dospělých
  • rozeznávat základní příčiny konfliktů ve výchově dětí a nacházet jejich praktické řešení
  • předcházet důsledkům nevyřešených problémů a jejich destruktivního vlivu na vývoj vztahu s dítětem
  • podporovat zachování principů svobody malého/mladého človíčka

Budeme se bavit o tom, jak to prakticky udělat, abyste si výchovu dětí užili a zároveň, aby měly vaše děti skvělé rodiče, se kterými nebudou bojovat, ale se kterými budou krásně spolupracovat. Budeme se zabývat vašimi konkrétními dotazy a problémy, které s dětmi řešíte.
Budeme si hrát, zkoušet, povídat a hlavně, budeme dělat všechno proto, abyste dokázali po příchodu domů vnímat, jak působit na vaše chlapečky, abyste jim zachovali jejich mužství, a zároveň jak působit na vaše holčičky, abyste jim zanechali jejich ženství.

Ve své praxi zažívám s rodiči řadu situací, které jim místo radosti na tváři způsobují nemalé starosti. Ať už je to vytrvalý pláč nově narozených dětí anebo odmlouvání dětí mezi 3 a 6 rokem, které si nechtějí čistit zuby, uklízet, jíst u stolu, oblékat se, odcházet do školky… 
Nebo si s rodiči povídám o tom, že se jejich děti nechtějí učit, že často lžou, že se kluci rvou ve škole… Anebo řešíme, že sedí děti často u počítače, tabletu, telefonu, sledují youtoubery, hrají on-line hry…
S trenéry nebo na přednáškách ve školkách řešíme, jak pracovat s častými konflikty mezi dětmi, jak zklidnit skupinové rebely apod.

A přitom stačí jen pochopit pár základních principů, a děti fungují jako skvělí kamarádi a v klidu a radosti dělají věci, které mají smysl.

KDY: 26. 9. 2021 10:00–13:00 a 14:00–17:00
CENA: 600 Kč
VĚK: dospělí (bez dětí)
KAPACITA: 30 dospělých

LEKTOR:
Mgr. et Mgr. Milan Studnička
V roce 2002 dokončil magisterské jednooborové studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, v roce 2005 dokončil program celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě UP a stal se kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých v ČR a SR. V roce 2014 dokončil magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě UP.
Mimo jiné je účastníkem pětiletého daseinsanalytického sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku a rovněž absolvoval celou řadu vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikaci, koučink a osobní rozvoj. 
Je spoluzakladatelem projektu DOVYCHOVAT, jehož smyslem JE:
– naučit rodiče více vnímat děti a především rozdílnosti mezi chlapečky a holčičkami;
– ukázat, jak si udržet radostné naladění co nejvíce dní v roce;
– uvědomit si roli muže a ženy, což je základem pro pohodu v životě a v rodině.

Přihlášení:
čas 10:00–13:00

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte, prosím, naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.

čas 14:00–17:00

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte, prosím, naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.