KDY:         pondělí 29. 7. 2024 – pátek 2. 8. 2024

ČAS:        v Jasmínce budeme děti přijímat už od 7:30,
                 nejpozději však v 8:30, kdy bude zahájen
                 program pro všechny.
                 Vyzvedávat si děti můžete
od 15:00,                                     nejpozději však v 16:30.

CENA:      2 800 Kč (v ceně je zahrnuta strava, pojištění, 
                  doprava, případné vstupy, program, materiály 
                  k  programu)

VĚK:        děti 6–12 let 

KAPACITA:     20 

CO S SEBOU:      
– přezůvky
– láhev na pití, svačinu
– pohodlné oblečení, sportovní obuv, pokrývku hlavy, opalovací krém, pláštěnku (nepromokavou bundu)
– přiměřeně velký batůžek, šalinkartu (kdo má)

V případě samostatného odchodu dítěte – písemné potvrzení od rodičů (se jménem dítěte, časem odchodu, kontaktem na zákonného zástupce a potvrzením, že zákonný zástupce přebírá za dítě po jeho odchodu zodpovědnost).
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny – bude využito i jako doklad o věku při přepravě MHD.
Potvrzení o bezinfekčnosti – ne starší 3 dny, podepsané zákonným zástupcem.

Vzory dokumentů vám budou zaslány v informačním mailu před táborem.  

STRAVOVÁNÍ:
Každý den mají děti zajištěný teplý oběd a pitný režim.
Je nutné, aby děti měly s sebou ráno v batůžku pití a svačinu, která zažene hlad v čase mimo oběda.
Pitný režim po zbytek dne bude zajištěn, a to formou doplňování do lahví dětí.

PROGRAM:
Celý týden se ponese v duchu sportovních olympijských her, po vzoru antického Řecka. Kdy se pěstovala nejen krása těla, ale i duše.

Děti tak kromě některých sportovních disciplín, her v přírodě či výletu si budou i například vyrábět vlastní vlajky či jinak tvořit.

Při čemž je snaha dbát na fair play a v duchu Coubertina: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“

Nejpozději měsíc před táborem dostanou rodiče informace s podrobnějším programem daného tábora.

LEKTOŘI:
Mgr. David Černý
– pedagog 1. stupně na základní škole v Kohoutovicích
– 10 let praxe pedagogické činnosti
– absolvoval kurz hlavního vedoucího dětského tábora
– 10 let řadový vedoucí dětského tábora (různé funkce včetně zdravotníka, hospodáře apod.)
– 6 let hlavní vedoucí na pobytovém dětském táboře
– 3 roky vedení sportovních táborů se zaměřením na florbal
– 12 let trenér mládežnických kategorií florbalu
– absolvent sportovních kurzů včetně trenéra florbalu – licence B
– účastník 50 hodinového kurzu o respektující výchově
– animátor dětských oslav
– mezi jeho zájmy patří deskové hry, filmy, knihy a sport.

Ing. Bc. Ludmila Černá
– v současné době je na rodičovské dovolené se svojí dcerou 
– vystudovala obor Odpadové hospodářství na Mendlově univerzitě v Brně
– pedagogické vzdělání – obor Učitelství odborných předmětů
– přes 10 let se účastnila dětského letního tábora na Zvůli
– lektorka zájmového kroužku („Malý táborník“)
– vedoucí na různých pobytových táborech (Dolní Radíkov), prázdninových akcí pro děti (Kostelní Vydří, Malý Pěčín) a dalších víkendových akcí
– zájmy: životní prostředí, chemie, příroda, deskové hry a drobné tvoření

Přihlášení:

 

Storno podmínky: 

Zrušení přihlášky zaplaceného tábora 31 a více dní před zahájením tábora
– manipulační poplatek 200,-  

Zrušení přihlášky 8-30 dní před zahájením tábora
– storno poplatek 50%

Zrušení přihlášky 7 dní a méně před zahájením tábora 
– storno poplatek 100%

Administrace procesu kolem zajištění náhradníka, vratky platby, dopojištění…
– manipulační poplatek 200,-  

Provoz Rodinného centra Jasmínka podporuje:  
– městská část Brno-Líšeň,
– Statutární město Brno (odbor školství, odbor zdraví, odbor životního prostředí),
– Jihomoravský kraj