Děti si na tomto unikátním hudebním workshopu s lektorkou zazpívají pohádkové písně v 

doprovodu kytary a koncertního ukulele.

Společně se všichni naučí básně s pohybem a hrou na tělo, děti si zahrají na muzikoterapeutické nástroje (například dešťová hůl, zvonkohry Koshi, kalimba, boomwhackers).

Malí hudebníci se mohou těšit na to, že se stanou součástí příběhu, zahrají si krátké pohádky a mohou ovlivnit, jak příběh skončí. První pohádka bude na téma Vztek, děti se naučí jak se s vztekem vypořádat, jak jej ovládnout a vhodně projevit. Druhá pohádka bude z tradičních českých pohádek – Zlatovláska. Děti se v ní naučí zvuky zvířat, rozeznání durového a mollového akordu hravou formou písně z filmové pohádky.

A co víc?
Každé dítě si dokonce vlastnoručně vyrobí svůj hudební nástroj, který si odnese domů. Vybrat si může bubínek, rumba koule nebo dešťovou hůl :-).

Lektorka:
Růžena Koudelková – muzikodrama pořádá od září 2017, má zkušenosti s dětmi předškolního a mladšího školního věku, také s lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami (ADHD, Downův syndrom, nevidomí, mentální retardace, mozková obrna, autismus).

Absolvovala 3 kurzy PhDr. Markéty Gerlichové – Cesta k harmonii, také pět kurzů prof. PhDr. Evy Jenčkové zaměřených na hudební výchovu.
Studuje Hudební vědu a nyní dokončuje Speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě.

Kdy: neděle 23.5. 2021, 11:30-12:30
Cena: 150 Kč / osoba
Věk: děti od 2,5-10 let
Kapacita: 25
S sebou: pohodlné oblečení

Přihlašování

This Form has no fields.

Kdy: neděle 23.5. 2021, 14:00-15:00
Cena: 150 Kč / osoba
Věk: děti od 2,5-10 let
Kapacita: 25
S sebou: pohodlné oblečení

Přihlašování

This Form has no fields.