(hudebně-dramatický tábor)

KDY:         pondělí 15. 8. 2022 – pátek 19. 8. 2022

ČAS:        v Jasmínce budeme děti přijímat už od 7:30,
                 nejpozději však v 8:30, kdy bude zahájen
                 program pro   
                 všechny.
                 Vyzvedávat si děti můžete
od 15 hodin,                               nejpozději však v 16:30.

CENA:      2 400 Kč (v ceně je zahrnuta strava, pojištění, 
                  doprava, program, materiály k programu)

VĚK:        děti 5–12 let

KAPACITA:     20 

CO S SEBOU:      přezůvky, láhev na pití, oblečení a obuv do terénu, opalovací krém, pokrývku hlavy, přiměřeně velký
                              batůžek, šalinkartu (kdo má)
V případě samostatného odchodu dítětepísemné potvrzení od rodičů (se jménem dítěte, časem odchodu, kontaktem na zákonného zástupce a potvrzením, že zákonný zástupce přebírá za dítě po jeho odchodu zodpovědnost).

PROGRAM:
Máte doma malého hudebníka?
Nebo snad kreativce, který stále něco doma vyrábí?
Což takhle naučit se vyrábět vlastní hudební nástroje?

Děti se během tábora seznámí s neobvyklými terapeutickými nástroji (boomwhackers, dešťová hůl, kantele, kalimba, zvonkohry Koshi, xylofon) a zahrají si na ně.
Každý den se budeme tematicky věnovat jedné emoci (strach, radost, nechuť, smutek a vztek) z animované pohádky V hlavě.
Zahrajeme si ji pomocí nástroj
ů, naučíme se tematickou píseň a bude připraven zábavný příběh, ve kterém se emoce projeví.
K dispozici bude Orff
ův instrumentář pro doprovod písní, také ozvučení pro živou hudbu a závěrečný koncert, složený z písní, které se děti během tábora naučí a zahrají si je na hudební nástroje.

Děti si vyrobí dešťovou hůl a další perkuse, čeká je stezka úkolů, ve které nástroj použijí. Prožijí si příběh pohádky V hlavě na vlastní kůži, budou rozhodovat v roli hlavního hrdiny jak příběh dopadne. 

Na několika pěších výletech si děti zahrají a zazpívají pod širým nebem. Chybět nebude ani pohyb a zábavné překážkové dráhy venku. 

Nejpozději měsíc před táborem dostanou rodiče informace s podrobnějším programem daného tábora.

STRAVOVÁNÍ:
Každý den mají děti zajištěný teplý oběd, pitný režim a odpolední svačinu. Je nutné, aby děti měly s sebou ráno v batůžku pití a dopolední svačinu. Pitný režim po zbytek dne bude zajištěn. 

LEKTOŘI
Bc. Růž
ena Koudelková
– speciální pedagog a muzikoterapeut. Muzikoterapií se zabývá 5. rokem, v
ěnuje se také zpěvu, výuce hry na kytaru a ukulele pro děti i dospělé. Již třetím rokem vede příměstské tábory s hudební i jinou tématikou. Absolvovala kurz první pomoci, kurzy Hudební výchovy prof. Evy Jenčkové, kurz metodiky zpěvu na Konzervatoři Olomouc a navštěvuje kurzy muzikoterapie pod vedením PhD. Markéty Gerlichové. 

Kristýna Brázdová
– studuje dramaturgii na JAMU v Brn
ě, každý rok provází na zámku Boskovice, vede také prohlídky pro školy, školky a rodiny s dětmi. Má zkušenosti s hlídáním dvou mladších sourozenců.

Přihlášení:

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte, prosím, naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.