První rok života dítěte je velmi důležitý pro psychomotorický vývoj, který do budoucna velice ovlivňuje následný vývoj, jak v předškolním a školním věku, tak i v dospělosti. 

Při cvičení se děti, ale i maminky seznámí s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj jejich drobečků.

Cvičení zajišťuje dítěti řadu nových podnětů, které působí příznivě na psychomotorický vývoj.
Zajišťuje i jedny z prvních sociálních kontaktů, které jsou nedílnou součástí vývoje a zároveň zvyšují sociální stabilitu dítěte.

Cvičení pro MINI Jasmínky (ležící děti) je určeno pro rodiče s kojenci ve věku cca 4 – 7 měsíců (děti leží, pasou koníčky, otáčejí se, ale ještě nelezou).
Tedy pro děti po 1. vzpřímení (“pasení koníčku”).
Vše je velice individuální, proto je lepší se neorientovat na věk dítěte, ale především na jeho schopnosti.
Každý jsme originál a náš vývoj je individuální. Proto netřeba nikam spěchat.

Lekce jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí, ale i sociálních a poznávacích schopností.
Děti se zapojují podle vlastního tempa a naladění do aktivit plných písniček, dětských říkánek a her, seznamují se s různými cvičebními pomůckami a s ostatními dětmi navzájem.

Základem lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) a dítěte vedená hravou formou.
Ke cvičení budeme využívat tradiční i netradiční cvičební pomůcky. Přinášíme inspiraci i pro domácí aktivity. 

Lekce trvá 45 minut: 30 minut aktivního cvičení + 15 min volná činnost. Pro děti bude vše nové a budeme se tedy řídit podle jejich schopností a možností. 

KDY:                středa 8:45–9:30
TERMÍN:        1. 2. 2023 – 7. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                         lekce se nekoná 15.3.

VĚK:                 4–7 měsíců 
KAPACITA:
     8 dětí (s rodiči)

CENA:            1 700 Kč 

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA:
Mgr. Simona Řičánková
– máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech
– absolventka kurzu Metodika pohybových her s dětmi do 3 let akreditovaného MŠMT

Přihlášení: