Tento kroužek je speciální kroužek pro děti předškolního věku od 2 do 4 let, bez přítomnosti rodičů.

Cílem klubíku je odlehčit rodičům a zároveň dopřát dětem samostatnou zábavu v příjemném prostředí plném podnětů a kamarádů.

V kroužku se zaměříme se na přirozené trénováni samostatnosti dětí, rozvoj dětské psychomotoriky, fyzických dovedností, ale i kreativity.
Pozornost budeme věnovat trénování paměti a řeči.
Díky věkově mírně heterogenní malé skupině se výborně podpoří u dětí rozvoj sociálních dovedností bez asistence rodičů.

Konkrétní pestré aktivity se budou odvíjet od dynamiky dané skupiny dětí, jejich schopností a tvořivosti. 
Děti čeká:
– pohyb za doprovodu písniček, básniček a her
– výtvarné činnosti, kreativní tvoření 
– výrobky, které si odnesou domů
– jednoduché logopedické cviky, básničky a říkanky pro rozvoj jazyka a paměti

KDY:                úterý 14:30–15:15
TERMÍN:         31. 1. 2023 – 6. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                          lekce se nekoná 14.3.
VĚK:                 
2–4 roky (je důležité zvážit, zda je dítě
                          ZRALÉ na odloučení)
KAPACITA:     
6 dětí (bez rodičů)

CENA:              1 800 Kč 

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA: 
Mgr. Simona Řičánková
– máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech

Přihlášení:

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte prosím naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.