Kdy:         pondělí 29. 6. 2020 – pátek 3. 7. 2020

Čas:         V Jasmínce budeme děti přijímat už od 7:30, nejpozději však v 8:30, kdy bude zahájen program pro všechny. Vyzvedávat si děti můžete od 15 hodin, nejpozději však v 16:30

Cena:         2 200 Kč (v ceně je zahrnuta strava, doprava, případné vstupy, program, materiály k programu)

Věk:         děti 6–12 let

Kapacita:     20

Co s sebou:     přezůvky, flašku na pití, oblečení a obuv do terénu, opalovací krém, pokrývku hlavy, přiměřeně velký batůžek, šalinkartu (kdo má)

V případě samostatného odchodu dítěte – písemné potvrzení od rodičů (se jménem dítěte, časem odchodu, kontaktem na zákonného zástupce a potvrzením, že zákonný zástupce přebírá za dítě po jeho odchodu zodpovědnost).

Program

Z dětí se stanou výzkumníci, kteří budou objevovat blízkou i vzdálenou historii Líšně a okolí. 

Během týdne díky našemu „stroji času” zavítáme nejen do pravěku a středověku, ale i do období světových válek. Historii budeme poznávat formou her, pestrých úkolů a soutěží nebo zajímavého zkoumání a bádání. Podíváme se například na Hády, na Stránskou skálu, do jeskyně Pekárna (nebo Výpustek). 

Každý den se ještě děti naučí něco ze základů poskytování první pomoci.  Simulovaný úraz se vždy bude vztahovat svým tématem k danému dni.  Například: když budeme v jeskyni Pekárna zjišťovat, jak se zde žilo a vařilo v pravěku, když si zkusíme vykřesat křesadlem oheň, bude se pak první pomoc týkat ošetření fiktivní spáleniny.

Stravování

Každý den mají děti zajištěný teplý oběd, pitný režim a odpolední svačinu. Je nutné, aby děti měly s sebou ráno v batůžku pití a dopolední svačinu.Pitný režim po zbytek dne bude zajištěn. 

Lektoři:        

Mgr. Zuzana Kruťová – máma 3,5 letého syna, studovala na Přf MU, s praxí 12 let jako učitelka přírodopisu a zeměpisu na ZŠ. Čtyři roky vedení kroužku Mladého zdravotníka (týmy vždy vyhrávaly městská a okresní kola). Absolvovala zdravotnický kurz ZDRSem aneb první pomoc zážitkem, kurz Českého červeného kříže.Jezdila na turistické tábory jako vedoucí, téměř od narození žije v Líšni a zajímá se o život a historii Líšně. 

Lucie Vybíralová – máma 2 leté holčičky. Celý život ji to táhlo do Líšně, která je obklopena přírodou, proto se po častém stěhování usadila nakonec zde. Z Líšně pochází i rodina jejího manžela, tak zde rychle zapustila kořeny a začala se zajímat o život a historii svého bydliště. S dětmi absolvovala školy v přírodě. Zabývá se přírodním léčitelsvím a bylinkařením, které je dobrým doplňkem k tradičnímu ošetřování například v následné péči o různá poranění nebo v prevenci nemocí.

Přihlášení:

This Form has no fields.