KDY:         pondělí 7. 8. 2023 – pátek 11. 8. 2023 

ČAS:        v Jasmínce budeme děti přijímat už od 7:30,
                 nejpozději však v 8:30, kdy bude zahájen
                 program pro   
                 všechny.
                 Vyzvedávat si děti můžete
od 15 hodin,                               nejpozději však v 16:30.

CENA:      2 600 Kč (v ceně je zahrnuta strava, pojištění, 
                  doprava, program, materiály k programu)

VĚK:        děti 5–12 let 

KAPACITA:     22  

CO S SEBOU:      přezůvky, láhev na pití, pohodlné oblečení, opalovací krém, pokrývku hlavy, přiměřeně velký
                              batůžek, šalinkartu (kdo má)
                             + převleky, masky a látky
V případě samostatného odchodu dítětepísemné potvrzení od rodičů (se jménem dítěte, časem odchodu, kontaktem na zákonného zástupce a potvrzením, že zákonný zástupce přebírá za dítě po jeho odchodu zodpovědnost).

PROGRAM:
Máte doma malého herce, divadelníka?
Nebo snad kreativce, který stále něco doma vyrábí?
Což takhle nejen si hrát spolu na divadlo, ale také si zkusit vyrobit vlastní masku?

Celý týden se ponese v duchu českých tradičních pohádek.
Děti si vyzkouší, jaké to je být hlavním hrdinou, rozhodovat o tom, jak příběh dopadne.
Protože herci často musí ve své práci improvizovat, přijede za námi i herec improvizačního divadla Lísky z Boskovic a připraví pro děti odpoledne plné her a dramatických cvičení.
Chybět nebude ani pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu
A v neposlední řadě si děti vyrobí a odnesou vlastnoručně vyrobené masky.

Nejpozději měsíc před táborem dostanou rodiče informace s podrobnějším programem daného tábora.

STRAVOVÁNÍ:
Každý den mají děti zajištěný teplý oběd a pitný režim.
Je nutné, aby děti měly s sebou ráno v batůžku pití a svačinu, která zažene hlad v čase mimo oběda.
Pitný režim po zbytek dne bude zajištěn, a to formou doplňování do lahví dětí. 

LEKTOŘI
Bc. Růž
ena Koudelková
– speciální pedagog (logoped a surdoped) a muzikoterapeut. Nyní studuje operní zpěv a muzikoterapii v Olomouci.
Již 5 let se aktivně věnuje muzikoterapii – spolupracuje s mateřskými i základními školami, ústavy sociální péče a domovy pro seniory.
Již čtvrtým rokem vede příměstské tábory s hudební i jinou tématikou.
Absolvovala kurz první pomoci, kurzy Hudební výchovy prof. Evy Jen
čkové, kurz metodiky zpěvu na Konzervatoři Olomouc a kurzy muzikoterapie pod vedením PhD. Markéty Gerlichové. 
Sólově vystupuje na svatbách, oslavách a veřejných akcích. Hraje na kytaru, ukulele a klavír, skládá vlastní básně a písně. Ve volném čase se věnuje tanci, bruslení a cvičení.

Veronika Gazdová
– pochází ze Šumavy a do Brna se přestěhovala před 10 lety. Studovala zde herectví na konzervatoři, které dokončila maturitou a absolutoriem v roce 2019. Do té doby zpívala 10 let v pěveckém sboru, věnovala se společenskému a modernímu tanci.
Během studia 2 roky jezdila se zájezdovým divadlem pro děti.
Nesmírně ji baví pracovat s mladými lidmi. Povzbuzovat/rozvíjet je v tom, po čem touží a co je baví.

Přihlášení:

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte, prosím, naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.