V klubíku čeká na děti pestrý program po čas celého dopoledne.
Rozvíjíme děti všestranně, tedy v oblasti hudební, dramatické, výtvarné i pohybové výchovy.
Celý program se přizpůsobuje věkovému složení skupiny a individuálním potřebám dětí.

Kroužek je určen dětem, které už nenosí plenu.
Kromě všestranného rozvoje dětí jsme výjimeční tím, že vám nabízíme:
  • lektorky jsou aprobované a zkušené pedagožky
  • respektující a laskavý přístup ke všem dětem
  • hru na hudební nástroje (kytara, klávesy)
  • přístup “rodiče jako parťáci” – kroužek je koncipován pro děti, chtějí-li rodiče být na kroužku přítomni a spolutvořit s námi, jsou vítáni
  • logopedickou prevenci – zařazování krátkých cvičení v každé lekci:
    k tomu, aby dítě zřetelně vyslovovalo a bylo nám dobrým komunikačním parťákem je totiž potřeba rozvíjet všechny oblasti, jak sluchové a zrakové vnímání, dýchání, tak jemnou motoriku.

KDY:                úterý 8:00–12:00 

TERMÍN:        1. blok v týdnu od úterý 13. 2. 2024 – 5. 3. 2024 (počet lekcí 4), 
                        2. blok – v týdnu od úterý 12. 3. 2024 – 2. 4. 2024 (počet lekcí 4), 
                        3. blok – v týdnu od úterý 9. 4. 2024 – 30. 4. 2024 (počet lekcí 4), 
                        4. blok v týdnu od úterý 7. 5. 2024 – 28. 5. 2024 (počet lekcí 4),
                        5. blok v týdnu od úterý 4. 6. 2024 – 25. 6. 2024 (počet lekcí 4), 

KAPACITA:     12 dětí (bez rodičů i s rodiči jako spolutvůrci), věk 2 ROKY A VÍCE
S SEBOU:        oblečení, které mohou děti zničit (tričko, kalhoty i ponožky)

CENA:              2 000 Kč     
                         (je možné se přihlásit na jakýkoliv blok.
                         Také kdykoliv v průběhu každého bloku – cena vám bude přepočítána podle počtu lekcí.
)

**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 650 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přímo s lektorkou na e-mailu veronika.martonova@seznam.cz  .

**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKY: 
Mgr. Veronika Martonová
– maminka tří dětí
– absolventka Pedagogické fakulty MU, aktuálně si doplňuje své vzdělání dálkovým studiem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, je velkým příznivcem lesní pedagogiky
– ráda zpívá, hraje na kytaru a jezdí na výlety do přírody 

 

Mgr. Andrea Školná
– maminka tří dětí, díky kterým se naučila především trpělivosti a pozitivnímu přístupu k maličkostem
– absolventka speciální pedagogiky na MU, specializace logopedie
– po absolvování vycestovala do Velké Británie, kde pracovala jako au-pair v úžasné anglické rodině a starala se zejména o jejich mladší dceru. Po ávratu nastoupila v běžné MŠ jako učitelka. V současné době pracuje na zkrácený úvazek v dětské skupině ve Křtinách.
– díky svému vzdělání a zkušenostem bude garantkou zařazování krátkých a hravých cvičení do programu, které napomáhají vývoji řeči

Přihlášení:

Přihlášením na jakoukoliv akci Rodinného centra Jasmínka zároveň potvrzuji,
že jsem srozuměn/-a s Provozním řádem centra

Provoz Rodinného centra Jasmínka podporuje:  
– městská část Brno-Líšeň,
– Statutární město Brno (odbor školství, odbor zdraví, odbor životního prostředí),
– Jihomoravský kraj