Sportovní kroužek je zaměřen na přirozený a zdravý rozvoj dítěte. V motivující a zároveň nesoutěživé atmosféře s podporou rodičů, si budou děti zkoušet a trénovat své fyzické, sociální a mentální dovednosti. Zaměříme se na správný vývoj hrubé motoriky, která se vyvíjí především v raném věku dítěte a napomáhá ve správném a přirozeném růstu spojeném nejen s jeho pohybovou, ale i psychickou složkou. Dovednosti a hry zaměřené na tuto oblast pomohou dětem podporovat jejich schopnosti, sebedůvěru a samostatnost. Soustředit se budeme na správné držení těla, obratnost a rovnováhu.

V rámci rozvoje jemné motoriky, kterou je v tomto věku také velmi důležité rozvíjet, se zaměříme na podporu svalů, správné držení předmětů a koordinaci rukou a očí. Hrubá a jemná motorika mají i kladný vliv na vývoj řeči, což je v tomto věku aktuální.

Budeme trénovat i sociální dovednosti, samostatnost, kamarádské fungování ve skupině a trpělivost, kterou podpoříme pomocí pravidelných rituálů na přivítanou a při loučení, nebo i během her. Nedílnou součástí budou písničky a básničky, které podpoří u dětí rozvoj paměti, řeči i správné výslovnosti.

Kdy: 16. 1. 2020 – 11:00–12:00
Cena: 100 Kč

Věk: 2–3 roky (s rodiči)
Kapacita: 12 dětí
Lektorka: Mgr. Simona Řičánková – máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka. Trenérka tenisu, má bohaté zkušenosti z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech.

Přihlášení:

Moc nás to mrzí, ale kapacita byla naplněna. Sledujte prosím naše stránky na Facebooku, kde se včas dozvíte o případných volných místech. Děkujeme.