V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobré základy anglické gramatiky (základní časy, modální slovesa atd.). Gramatiku si procvičíte a naučíte se ji ihned používat v praxi při konverzaci s lektorem nebo se svými studijními partnery. Znamená to, že si výrazně zlepšíte slovní zásobu na různá témata a naučíte se gramatiku správně používat. Budete schopni vyjádřit svoje myšlenky, a to v rozvitých větách a vést rozhovor. Budete procvičovat všechny jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech), přičemž největší důraz bude kladen na komunikaci.

Tento kurz je určen pro dospělé, kteří znají běžnou gramatiku, mají slušnou slovní zásobu, ale nejsou schopni nebo mají strach v angličtině komunikovat nebo se plynně domluvit.

Student rozumí běžným tématům, se kterými se setkává v zaměstnání, ve škole nebo ve volném čase. Umí napsat jednoduchý souvislý text na téma, které ho zajímá. Dokáže stručně popsat své zážitky, vyjádřit svůj názor.

Kdy: 30. 1. 2020 – 18:00–19:00
Cena: 100 Kč

Věk: dospělí
Kapacita: 8 osob
Lektorka: Ing. Lenka Sikorová – máma dvou dětí (1 a 4 roky), které doma od mala učí anglicky. Několik let studovala a pracovala v zahraničí, kde uplatňovala své jazykové znalosti. Poté učila ve firmách, soukromě i v jazykových školách. Věnuje se překládání, má certifikát od British Council CAE.

Přihlášení: