Nebaví vás hrát si stále dokola s dítětem jen na boje dinosaurů nebo přebalování panenek?

Jste rodič, který rád aktivně dává svému dítku podněty k rozvoji? Nabízí mu nové možnosti a výzvy?
Jste nadšení pozorovatelé a podporovatelé svých dětí?

V tom případě si přijdete na tomto workshopu určitě na své :-).
Workshop je připraven pro rodiče, kteří chtějí se svými dětmi rozvíjet předmatematické představy v rámci denní rutiny, na výletech nebo i při hrách doma či venku za domem.
Není určen pro učitele v MŠ a pro kolektivní aktivity.

Proč
zrovna rozvoj matematické mysli?
S příležitostmi pro rozvoj předmatematických dovedností se setkáváme na každém kroku – rytmus, pravidla/pravidelnost, uspořádání, přiřazování a opakování, orientace v prostoru, geometrické tvary, souměrnost, podobnost až po první počítání – nacházíme všude kolem sebe.
Zaměříme se vědomě na rozvoj této oblasti a zároveň ji propojíme i s oblastmi dalšími. Protože matematika je prostě VŠUDE KOLEM NÁS :-).  

Workshop není určen pro učitele v MŠ a pro kolektivní aktivity.
Je spíš pro rodiče, kteří chtějí se svými dětmi rozvíjet předmatematické představy v rámci denní rutiny, na výletech nebo i při hrách doma či venku za domem. 

 Na workshopu vás čeká:
– nahlédnutí na různé typy her, význam hry
– svobodné hraní a jeho potenciál k učení
– rozvoj předmatematických představ využívajících podněty z lesní matematiky, z Montessori i z Hejného matematiky
– základem všech oblastí je manipulace (ruce, nohy, celé tělo) – zvnitřnění a osvojení nastává, když má dítě možnost samo objevovat

Kdy: neděle 23.5. 2021, 15:30-17:00
Cena: 200 Kč / osoba
Věk: dospělí (bez dětí nebo pouze s malými kojenci)
Kapacita: 25
S sebou: sešit na poznámky, psací potřeby

Lektorka:
Mgr. Zuzana Kruťová
– máma 4,5 letého syna, studovala PřF MU, mimo jiné i matematiku. Má dlouholetou praxi jako učitelka na ZŠ. Aktuálně je průvodkyní v inovativní brněnské ScioŠKole a z předmětů učí právě Hejného matematiku. 
Se synem se věnuje rozvoji předmatematických dovedností, protože tento způsob trávení společného času a hraní (kromě svobodné hry) je zábavný i pro ni. Od narození syna ji zajímal směr Motessori a využívá tyto přístupy i rozvoji matematické mysli. 

Přihlášení: