Na našich podpůrných skupinkách sdílíme pocity a zážitky z mateřství. V září se setkáme na podpůrné skupině právě  pro sólorodiče.

Na podpůrné skupině se nebudeme topit ve smutku, křivdách nebo těžkostech této životní situace.
Být rodičem není snadné!
A co teprve rodičem, který vychovává své děti sám, žije několik rodinných rolí, řeší napjatý rozpočet, ale i napjaté fyzické a psychické sály. Objevíme sílu ve společenství rodičů, kteří toho na svých bedrech nesou tolik…

Témat k diskuzi je nepřeberné množství. Setkávání opakujeme po 2 měsících, vždy přijde někdo nový, skupina se rozšiřuje a probíráme rozmanitá témata:

  • jak se dostat ze dna,
  • jak se postavit na vlastní nohy,
  • jak sladit osobní a pracovní život
  • jak si najít přivýdělek nebo rozjet podnikání a být nezávislým (nebo alespoň ne zcela závislým na okolí)
  • tipy, kde sehnat potřebné věci pro život a ušetřit 
  • tipy na různé podpory, nadace
  • poznáváme se a sdílíme si své potřeby a možnosti vzájemné pomoci a podpory
  •  
  • dále bude možnost probrat se věcmi, které zbydou po nedávno proběhlém jasmínkovém SWAPu podzimního a zimního oblečení
  • využít nabídku trvanlivých potravin z Potravinové banky

Nejste v tom samy. Na podpůrné skupině se o tom přesvědčíte.

KDY:                     11. 11. 2022 17:00–18:30
CENA:                  100 Kč
VĚK:                     dospělí (s dětmi)
KAPACITA:          15 dospělých

PRŮVODKYNĚ:
Zuzana Kruťová a Alena Klečková
– jsme maminky samoživitelky a zakladatelky Jasmínky
– naše životní i pracovní cesty jsou odlišné a tudíž i pestré
– naším velkým společným zájmem je spojit se na této nelehké životní cestě, navzájem se podpořit a hledat benefity tohoto období

Odesláním přihlášky a platby účastník prohlašuje, že splňuje aktuální  podmínky pro vstup v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva

Přihlášení:

Na podpůrné skupinky se není nutné předem přihlašovat.
V případě podpůrné skupiny pro sólorodiče však uvítáme Vaši přihlášku, a to zejména kvůli kolonce “Co vás nejvíce pálí, co byste potřebovali řešit.”
Abychom se mohly na setkání předem připravit a ušít Vám je na míru…