První rok života dítěte je velmi důležitý pro psychomotorický vývoj, který do budoucna velice ovlivňuje následný vývoj, jak v předškolním a školním věku, tak i v dospělosti.

Při cvičení se děti, ale i maminky seznámí s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj jejich drobečků.

Cvičení zajišťuje dítěti řadu nových podnětů, které působí příznivě na psychomotorický vývoj.
Zajišťuje i jedny z prvních sociálních kontaktů, které jsou nedílnou součástí vývoje a zároveň zvyšují sociální stabilitu dítěte.

Cvičení pro MINI Jasmínky (lezoucí děti ) je určeno pro rodiče s kojenci ve věku cca 7 – 10 měsíců (děti se plazí, pérují na kolínkách, lezou).
Vše je velice individuální, proto je lepší se neorientovat na věk dítěte, ale především na jeho schopnosti.
Každý jsme originál a náš vývoj je individuální. Proto netřeba nikam spěchat.

Lekce jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí, ale i sociálních a poznávacích schopností.
Děti se zapojují podle vlastního tempa do aktivit plných písniček, dětských říkánek a her, seznamují se s různými cvičebními pomůckami a s ostatními dětmi navzájem.

Základem lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) a dítěte vedená hravou formou.
Ke cvičení budeme využívat tradiční i netradiční cvičební pomůcky. Přinášíme inspiraci i pro domácí aktivity. 

Lekce trvá 45 minut: 30 minut aktivního cvičení + 15 min volná činnost.

Pro děti bude vše nové a budeme se tedy řídit podle jejich schopností a možností. 

KDY:              úterý 8:45–9:30
TERMÍN:       v týdnu od 18.9. 2023 – 19. 1. 2024 (počet lekcí 17),
                       lekce se nekoná 26.12.

VĚK:
                7–10 měsíců 
KAPACITA:     8 dětí (s rodiči)

CENA:             2 000 Kč

**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přímo s lektorkou přes email svehlova.mirka@gmail.com nebo tel.734 265 972.

**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA:
Ing. Mirka Švehlová
– maminka dvou dětí, chlapečka a holčičky. Kreativní duše, která doma s dětmi neustále něco tvoří a vyrábí.
– kroužky a příměstské tábory pro děti vede už 5 let (deskoherní, výtvarné nebo keramiku pro rodiče s dětmi).
V Jasmínce jsou velmi oblíbené její příměstské tábory s tematikou Harryho Pottera.
– má akreditovaný kurz lektora volného času, absolvovala kurz dětských masáží

Přihlášení: 

Provoz Rodinného centra Jasmínka podporuje:
– městská část Brno-Líšeň,
– Statutární město Brno (odbor školství, odbor zdraví, odbor životního prostředí),
– Jihomoravský kraj