První rok života dítěte je velmi důležitý pro psychomotorický vývoj, který do budoucna velice ovlivňuje následný vývoj, jak v předškolním a školním věku, tak i v dospělosti.

Při cvičení se děti, ale i maminky seznámí s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují vývoj jejich drobečků.

Cvičení zajišťuje dítěti řadu nových podnětů, které působí příznivě na psychomotorický vývoj.
Zajišťuje i jedny z prvních sociálních kontaktů, které jsou nedílnou součástí vývoje a zároveň zvyšují sociální stabilitu dítěte.

Cvičení pro MINI Jasmínky (lezoucí děti ) je určeno pro rodiče s kojenci ve věku cca 7 – 10 měsíců (děti se plazí, pérují na kolínkách, lezou).
Vše je velice individuální, proto je lepší se neorientovat na věk dítěte, ale především na jeho schopnosti.
Každý jsme originál a náš vývoj je individuální. Proto netřeba nikam spěchat.

Lekce jsou zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dětí, ale i sociálních a poznávacích schopností.
Děti se zapojují podle vlastního tempa do aktivit plných písniček, dětských říkánek a her, seznamují se s různými cvičebními pomůckami a s ostatními dětmi navzájem.

Základem lekcí je společná činnost rodiče (prarodiče) a dítěte vedená hravou formou.
Ke cvičení budeme využívat tradiční i netradiční cvičební pomůcky. Přinášíme inspiraci i pro domácí aktivity. 

Lekce trvá 45 minut: 30 minut aktivního cvičení + 15 min volná činnost. Pro děti bude vše nové a budeme se tedy řídit podle jejich schopností a možností. 

KDY:               čtvrtek 8:45–9:30
TERMÍN:        2. 2. 2023 – 15. 6. 2023 (počet lekcí 18),
                         lekce se nekonají 16.3. a 6.4.

VĚK:
                7–10 měsíců 
KAPACITA:    8 dětí (s rodiči)

CENA:             1 700 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 150 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

LEKTORKA:
Mgr. Simona Řičánková
– máma dvou malých akčních dětí, samoživitelka, trenérka tenisu, s bohatými zkušenostmi z práce s dětmi v MŠ, v klubech, na táborech
– absolventka kurzu Metodika pohybových her s dětmi do 3 let akreditovaného MŠMT

Přihlášení: