Aktuální nařízení Vlády ČR – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Dle aktuálních nařízení Vlády ČR je podmínkou pro možnost využívat služby Rodinného a komunitního centra Jasmínka(včetně příměstských táborů) čestné prohlášení, ve kterém dotyčná osoba potvrzuje, že

a) absolvovala antigenní test max. 72 hodin před účastí na akci(včetně samotestů)
b) absolvovala PCR test max. 7 dní před účastí na akci
c) je očkovaná- alespoň 14 dní po aplikaci druhé dávky vakcíny
d) prodělala covid v posledních 180 dnech a má ukončenou izolaci.

Pro děti do dovršení věku 6 let tyto podmínky neplatí.

Formulář čestného prohlášení bude vždy k dispozici a bude uchován 30 dní k případné kontrole.

9.7.2021