Dramahrátky

Hra je přirozenou dětskou potřebou, což je základem pro práci v tomto kroužku. Budeme si vyprávět klasické pohádky i vymýšlet vlastní příběhy. Čekají nás hrátky se slovy i na honěnou.

Naučíme se pracovat s emocemi, respektovat sami sebe i ostatní členy skupiny. Dramahrátky budou podněcovat rozvoj fantazie i navazování a budování vztahů mezi dětmi.

Kdy: středa 15:15–16:15
Termín: 21. 9. 2020 – 22. 1. 2021
(počet lekcí 16 + poslední týden v lednu = náhradový týden)
Cena: 1 200 Kč
Věk: 4–8 let (bez rodičů)
Kapacita: 5–12 dětí
Lektorka: Věra Špičková – máma tří dětí, pedagog v lesní školce, kde vedla dramahrátky. Vystudovala předškolní pedagogiku, následně divadelní manažerství na JAMU. Absolvovala kurz pro lektory dramatického kroužku a dramaterapii.

Přihlášení: