Dílničky vycházející z principů Montessori pedagogiky, která plně respektuje vývojová období dítěte a je založena mimo jiné na absorbující mysli dítěte. Dětem je vlastní přirozeně nasávat vše, co kolem sebe vidí, potřebují jen nenápadné vedení a pomoc rodiče a učitele.

To ostatně vyjadřuje i motto Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ V dílničkách nabízíme možnost pracovat s mnoha pomůckami, které jdou naproti touze dětí po poznání.
Děti mohou zdokonalovat své schopnosti – jemnou a hrubou motoriku, jazykové znalosti, základy matematiky a mnoho dalšího.

S Montessori pomůckami děti a rodiče během lekce pracují dle vlastního výběru. V rámci 90 minutového bloku probíhá zhruba dvacetiminutový společný program.


KDY:              pondělí 10:00–11:15
TERMÍN:       30. 1. 2023 – 12. 6. 2022 (počet lekcí 17),
                       lekce se nekoná 10.4., 1.5. a 8.5.
VĚK:              1–3 roky (s rodiči)
KAPACITA:   
12 dětí


CENA: 1 800 Kč

**lock down**
V případě nekonání některých lekcí z důvodu vládních opatření Vám budou poměrné částky za lekce vráceny na konci kurzu na účet, ze kterého platba přijde.
**otevřené lekce**
Pokud není kroužek/kurz naplněn do maximální kapacity, je možné přijít jednorázově na tzv. otevřenou lekci.
Jednotná cena lekce je 130 Kč.
Je ovšem nutné se o této možnosti předem domluvit přes email rcjasminka@gmail.com.
**náhradníci**
Pokud nebudete moct na kroužek/kurz např. z důvodu nemoci přijít, nevzniká vám nárok na vrácení peněz, ale můžete využít možnosti za sebe poslat náhradníka.
Je nutné o této skutečnosti předem informovat svého lektora (před zahájením kroužku/kurzu od něj dostanete pokyny a kontakt pro tyto případy).

Lektorka: JUDr. Zita Skotálková – máma dvou malých kluků s nadšením pro Montessori pedagogiku, respektující výchovu a cizí jazyky (angličtina, němčina).

Přihlášení: