Angličtina pro dospělé – mírně pokročilí

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobré základy anglické gramatiky (základní časy, modální slovesa atd.). Gramatiku si procvičíte a naučíte se ji ihned používat v praxi při konverzaci s lektorem nebo studijními partnery. Znamená to, že si výrazně zlepšíte slovní zásobu na různá témata a naučíte se správně používat gramatiku. Budete schopni vyjádřit svoje myšlenky, a to v rozvitých větách, a vést rozhovor. Budete procvičovat všechny jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech), přičemž největší důraz bude kladen na komunikaci.

Tento kurz je určen pro dospělé, kteří znají běžnou gramatiku, mají slušnou slovní zásobu, ale nejsou schopni nebo mají strach v angličtině komunikovat či se plynně domluvit.

Student rozumí běžným tématům, se kterými se setkává v zaměstnání, ve škole nebo ve volném čase. Umí napsat jednoduchý souvislý text na téma, které ho zajímá. Dokáže stručně popsat své zážitky, vyjádřit svůj názor.

Kdy:
Termín:
Cena: 1 700 Kč

Věk: dospělí
Kapacita: 8 osob
Lektorka:

Přihlášení: