Akce na květen, červen 2020

Přehled nadcházejících akcí RC Jasmínka.


čtvrtek 28. 5. 2020
9:30–11:00
Kreativní dílna: výroba zubní pasty


pátek 29. 5. 2020
10:00–12:00
Otevřená herna


středa 3. 6. 2020
16:30–18:00
Ženský kruh: téma NEVÝCHOVA V PRAXI


čtvrtek 4. 6. 2020 9:00–12:00 pátek 5. 6. 2020
10:00–12:00
Otevřená hernastředa 10. 6. 2020
16:30–17:30
Canisterapie


čtvrtek 11. 6. 2020
9:00–12:00
Podpůrná skupina bez tématu


pátek 12. 6. 2020
10:00–12:00
Otevřená hernapátek 19. 6. 2020
10:00–12:00
Workshop: Háčkování košíků